Thông tin tuyển sinh 2018

Trường Cao đẳng Công nghiệp Phúc Yên

Năm học 2017-2018, khoa Công nghệ thông tin đăng ký tuyển sinh 04 ngành bao gồm 02 ngành trình độ Cao đẳng và 02 ngành trình độ Trung cấp:

+ Cao đẳng Công nghệ thông tin:

Nội dung chương trình tập trung đào tạo về các ứng dụng của Công nghệ thông tin, xây dựng các ứng dụng trên Desktop và trên Web đáp ứng các yêu cầu tuyển dụng về thiết kế, lập trình Web và ứng dụng .NET.

+ Cao đẳng Quản trị mạng máy tính:

Nội dung chương trình tập trung đào tạo các kiến thức, kỹ năng thiết kế, quản trị hệ thống mạng doanh nghiệp, quản trị các dịch vụ trong mạng, thiết kế các giám sát, đảm bảo an ninh, an toàn cho hệ thống mạng.

+ Trung cấp Tin học ứng dụng:

Nội dung chương trình tập trung vào khai thác các phần mềm và ứng dụng Công nghệ thông tin vào các lĩnh vực khác nhau của đời sống như các ứng dụng văn phòng, các ứng dụng xử lý ảnh, thiết kế đồ họa, dựng video, internet marketing,..

+ Trung cấp Kỹ thuật Sửa chữa và lắp ráp máy tính:

Nội dung chương trình tập trung vào đào tạo các kỹ thuật trong lắp ráp, bảo trì, sửa chữa máy tính và các thiết bị ngoại vi; cài đặt và sử dụng các phần mềm..

Một số hình ảnh hoạt động