Bộ Công thương

Trường Cao đẳng Công nghiệp và Thương mại

Thông tin tuyển sinh 2018

hotline
   

Giáo dục nghề nghiệp vì một tương lai bền vững

Giờ thực hành nghề Điện tử tại Trường Cao đẳng Công nghiệp Phúc Yên

Vừa qua, nhằm nâng cao nhận thức về giáo dục nghề nghiệp, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp đã biên soạn và phát hành tài liệu: “Giáo dục nghề nghiệp vì một tương lai bền vững”. Nội dung chính tài liệu này nhấn mạnh vai trò quan trọng của giáo dục nghề nghiệp trong việc phát triển nền kinh tế, là nơi cung ứng nhân lực lao động qua đào tạo cho thị trường lao động. 
Qua đó để thấy rằng giáo dục nghề nghiệp còn là xu thế tất yếu trong giai đoạn công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế của đất nước.

Tài liệu “Giáo dục nghề nghiệp vì một tương lai bền vững” được đăng tải trên website của Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp

Tài liệu này gồm 3 chương:

Chương 1: Giáo dục nghề nghiệp là xu thế tất yếu
Chương 2: Khái quát về giáo dục nghề nghiệp
Chương 3: Những ưu thế của giáo dục nghề nghiệp

Chi tiết cụ thể vui lòng xem file dưới đây: 

http://gdnn.gov.vn/AIAdmin/AIDocs/View/tabid/90/DocID/2809/Default.aspx

Các tin khác

Nhộn nhịp công tác tuyên truyền tuyển sinh tại Thanh Hóa

6 lợi ích khi học THPT kết hợp Trung cấp nghề tại Cao đẳng Công nghiệp và Thương mại

Thông báo tuyển sinh kỹ sư, kỹ thuật viên làm việc tại Nhật Bản năm 2018

Kỳ thi vào THCS và THPT năm nay có gì khác biệt so với các năm trước

Phân luồng THCS

Khoa Công nghệ thông tin

Khoa Điện tử - Viễn thông

Khoa Điện

Khoa Cơ khí

Khoa Kinh tế

Trung tâm Giáo dục THPT-PCI

Đoàn Thanh niên

Hoạt động ngoại khóa

Khoa Công nghệ ô tô

Khoa Du lịch

Khoa Điều dưỡng

Gặp mặt