Bộ Công thương

Trường Cao đẳng Công nghiệp và Thương mại

Thông tin tuyển sinh 2018

hotline
   

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

Hiện nay Trung tâm Tuyển sinh - Giới thiệu việc làm trường Cao đẳng Công nghiệp Phúc Yên đang tuyển dụng nhân lực cho Công ty TNHH MTV Cơ khí Trần Hưng Đạo.

Trang: ... sau >

Khoa Công nghệ thông tin

Khoa Điện tử - Viễn thông

Khoa Điện

Khoa Cơ khí

Khoa Kinh tế

Trung tâm Giáo dục THPT-PCI

Đoàn Thanh niên

Hoạt động ngoại khóa

Khoa Công nghệ ô tô

Khoa Du lịch

Khoa Điều dưỡng

Gặp mặt